Możliwośći diagnostyczne czerniaka za pomocą autoluminescencji

Czerniak (melanoma malignum) – jest nowotworem złośliwym skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka. Wg statystyk stanowi od 5% do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Na świecie każdego roku rozpoznaje się ok. 130 000 przypadków, większość u osób rasy białej. Czerniak najczęściej pojawia się po 40-stym roku życia. Szczyt zachorowań przypada na siódmą i ósmą dekadę życia.

W chwili obecnej diagnostyka czerniaka dokonywana jest głównie w wyniku badania przez lekarza dermatologa z wykorzystaniem dermatoskopu. Diagnoza stanowi wynik wiedzy i doświadczenia lekarza.

Wywołanie zjawiska luminescencji badanej tkanki pozwoli na obiektywizację diagnozy w zakresie czerniaka i tym samym pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników w leczeniu tej choroby.

Zapadalność na czerniaka na świecie to 4-12 osób na 100 000. Najwyższy odsetek odnotowuje się w Australii i Nowej Zelandii, gdzie wynosi on 36/100 000. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wskaźnik ten wynosi 17 osób na 100 000. Kraje skandynawskie – 13 osób na 100 000.

CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529