Ekspertyzy i opinie z zakresu informatyki

Informatyka i programowanie komputerowe – opinie dotyczące wszystkich obszarów programowania komputerowego, w szczególności:

  • analiza dokumentacji projektowej,
  • analiza systemów informatycznych oraz programów komputerowych w aspekcie: poprawności działania, zgodności z projektem przyjętych rozwiązań informatycznych, dobrych praktyk branżowych, zasad bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych,
  • wycena kosztów prac informatycznych (kosztorysowanie),
  • analiza chronologiczna etapów realizacji systemów informatycznych,
  • analiza porównawcza w przedmiocie wykrywania podobieństwa kodu źródłowego aplikacji,
  • analiza z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • informatyka śledcza.

Nasze opinie są wynikiem profesjonalnej i wszechstronnej analizy udostępnionego materiału dowodowego. Nasi specjaliści są czynnymi praktykami w obszarach swoich specjalizacji. Powyższe przekłada się na merytoryczną jakość opinii.

Po otrzymaniu zlecenia każdorazowo informujemy o kosztach zamawianej opinii. Wskazujemy również na naszą wizję formalnego kształtu opinii (kolegialna, indywidualna). Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, jesteśmy w stanie zbudować zespół interdyscyplinarny obejmujący specjalistów spoza w/w dziedzin.

W przypadku opiniowania na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości, stosujemy stawki zgodne z ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  z dnia 24.04.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym lub karnym. 

Przy  braku akceptacji przedstawionej wyceny bezkosztowo zwracamy udostępnione materiały.

Kliknij i zapytaj o możliwość wydania opinii

Zapraszamy do współpracy. 

Zobacz także:

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły