O NAS

Instytut Naukowo – Badawczy IURISMED prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe. Kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie wyników prowadzonych prac. Staramy się być platformą, na której świat nauki może współpracować ze światem biznesu. Synergia płynąca z tej współpracy skraca tradycyjnie długą drogę pomiędzy wynikami badań naukowych, a ich praktycznym zastosowaniem.

Nasza działalność udowadnia, iż zdobycze nauki mogą być z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle, mogą też stwarzać nowe możliwości w diagnostyce, prowadząc tym samym do rozwoju medycyny. Działalność Instytutu IURISMED prowadzona jest w trzech obszarach: medycyna, budownictwo lądowe oraz informatyka.

OPINIE I EKSPERTYZY SPECJALISTYCZNE

Doświadczenia i zasoby kadrowe Instytutu Naukowo – Badawczego IURISMED są wykorzystywane przy wydawaniu opinii sądowych i ekspertyz specjalistycznych. Na przestrzeni dwunastu lat działalności Instytutu IURISMED wydaliśmy ponad dwadzieścia dwa tysiące opinii na zlecenie sądów i prokuratur z całego kraju. Wydajemy opinie i ekspertyzy z zakresu medycyny, budownictwa lądowego oraz informatyki. W naszej pracy bezstronność i obiektywizm są elementami kluczowymi. Profesjonalna kadra naukowa zapewnia wysoki poziom merytoryczny.

Dowiedz się więcej

BADANIA NAUKOWE

Instytut Naukowo Badawczy IURISMED to zespół ludzi z pasją, którzy dążą do zmiany na lepsze otaczającej nas rzeczywistości. Wierzymy, iż wyniki naszych prac naukowych, odkrywanie nowych zjawisk, zależności i możliwości w obszarze nauki może uczynić nasz świat lepszym. W naszych projektach badawczych działamy zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z ośrodkami akademickimi.

Amerykański biolog molekularny i genetyk James D. Watson powiedział kiedyś: "Wiemy o genach, neutronach i gwiazdach zbyt mało, by zadowalać się tym, co już osiągnęliśmy, a jednocześnie wystarczająco dużo, by dążyć do większego zrozumienia." Badania naukowe są jedyną drogą do rozwoju, do wiedzy i zrozumienia nieznanego.

Dowiedz się więcej

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Instytut Naukowo – Badawczy IURISMED dąży do tego, aby zdobycze nauki mogły znaleźć praktyczne zastosowanie. Realna wartość zrozumienia danego zjawiska mierzona jest w możliwości jego praktycznego wykorzystania. Kołem napędowym postępu i rozwoju cywilizacyjnego, jest nie tyle odkrywanie nowych praw i zależności, a znalezienie dla nich zastosowania. Na tym polu kluczowa jest współpraca świata nauki i świata biznesu. Wkład, wiedza i potencjał obu środowisk stanowią elementy konieczne i niezbędne dla wdrażania poszczególnych projektów.

Dowiedz się więcej

OPINIE I EKSPERTYZY SPECJALISTYCZNE

Wydajemy opinie medyczne, opinie budowlane oraz opinie informatyczne dla Wymiaru Sprawiedliwości oraz podmiotów prywatnych.

BADANIA NAUKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane badania naukowe.

Czynniki wpływające na utrudnione gojenie się ran po plastyce przepukliny pachwinowej – doświadczenia własne.

Evaluation of risk factors connected with wound healing after hernioplasty –own experience.   dr n.med. Edyta Santorek-Strumiłło1, lek. Marcin Włodarczyk2 1. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, (...)

Dowiedz się więcej

Parapareza spastyczna uwarunkowana mutacją BSCL2

Co-segregation of potentially benign variant of BSCL2 gene (rs145649423) with spastic paraplegia phenotype in Polish family Łukasz Kępczyński†1,2, Katarzyna Połatyńska3, Mariusz Stasiołek4, Małgorzata Zielińska4, Przemysław Bojczuk4, Karol (...)

Dowiedz się więcej

Badania wysokoprzepustowe w niepełnosprawności intelektualnej

Projekt jest realizowany w współpracy z Zakładem Genetyki Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Charakterystyka, szczegóły i cel projektu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Dowiedz się więcej

Badania dotyczące wieku naturalnego początku menopauzy u nosicieli genu BRCA1/2

Age of natural menopause onset in BRCA1/2 carriers – systematic review and meta-analysis Łukasz Kępczyński†1,2, Katarzyna Połatyńska3, Jordan Sałamunia4, Tadeusz Kałużewski4, Andrzej Kużawczyk5, Agnieszka Gach1 1Department (...)

Dowiedz się więcej

Modyfikacja obrazu blizny światłem różnej długości fali

Projekt badawczy ma na celu poprawę estetyki tkanki bliznowatej. Zakłada dobór odpowiedniej długości fali świetlnej, która działając na tkankę bliznowatą doprowadzi do poprawy efektu wizualnego. Projekt zakłada użycie światła niskiej mocy (Low-Level Light Therapy, LLLT), laseroterapię frakcyjną oraz (...)

Dowiedz się więcej

Możliwośći diagnostyczne czerniaka za pomocą autoluminescencji

Czerniak (melanoma malignum) – jest nowotworem złośliwym skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka. Wg statystyk stanowi od 5% do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Na świecie każdego roku rozpoznaje się ok. 130 000 przypadków, większość u osób rasy białej. Czerniak (...)

Dowiedz się więcej

Badanie patomechanizmów przetok okołoodbytniczych – poszukiwanie nowych celów terapeutycznych

Instytut Naukowo-Badawczy Iurismed Independent Medical Examiners wspólnie z Zakładem Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Leczenia Ran i Organizacji Opieki uczestniczy w badaniu kierowanym przez dr n. med. Marcina Włodarczyka, dotyczącym (...)

Dowiedz się więcej

Sympatektomia piersiowa jako metoda leczenia nadpotliwości pierwotnej dłoni

Thoracoscopic sympathectomy in treatment of primary palmar hyperhidrosis- own experience. dr n.med. Edyta Santorek-Strumiłło1, (...)

Dowiedz się więcej

Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po appendektomii

Evaluation of risk factors affecting wound healing after appendectomy – own experience. Edyta Santorek‑Strumiłło,1 Marcin Włodarczyk,2 Sławomir Jabłoński1 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. (...)

Dowiedz się więcej

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Obecnie w spektrum naszego zaintersowania są następujące projekty:

  • Polimery syntetyczne z recyklingu jako składnik materiałów budowlanych
  • Słoma jako ekologiczny i alternatywny sposób ogrzewania budynków
  • Produkcja metanu w biogazowniach gminnych

Dowiedz się więcej

ARTYKUŁY

Poniżej przedstawiamy wybrane artykuły tematyczne.

Opinie z zakresu budownictwa

Postępowania sądowe w sprawach, których przedmiotem są kwestie z zakresu budownictwa należą do jednych z bardziej skomplikowanych i czasochłonnych procesów. Wiąże się to z objętością materiału dowodowego, co przedkłada się na czas procesu. Prawidłowe wnioskowanie w oparciu o dostępne  dowody nie (...)

Dowiedz się więcej

„Szczególne” specjalizacje biegłych – fizjoterapia.

Podobnie, jak w przypadku chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, równie często spotykamy się z zamiennym stosowaniem pojęcia fizjoterapii oraz rehabilitacji medycznej. Dowiedz się więcej o szczególnych (...)

Dowiedz się więcej

„Szczególne” specjalizacje biegłych – medycyna estetyczna.

Zdarza się, że słyszymy o zamiennym stosowaniu pojęć chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Mimo, iż medycyna estetyczna faktycznie jest pokrewna chirurgii plastycznej, to nie powinna być z nią utożsamiana.

Dowiedz się więcej

„Szczególne” specjalizacje biegłych – genetyka.

Niejednokrotnie zdarza się, że borykamy się z wątpliwościami, jakiej specjalizacji biegłego powołać w danej sprawie. Jak wiadomo, rodzaj i liczba wnioskowanych biegłych powinna jak najbardziej odpowiadać „problemowi”, co do którego zachodzi potrzeba zasięgnięcia wiadomości (...)

Dowiedz się więcej

Opinia seksuologa w postępowaniu cywilnym.

W postępowaniu karnym, powoływanie dowodu z opinii biegłego lekarza seksuologa nie jest niczym „nadzwyczajnym” - chociażby w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W §3 art. 202kpk (traktującego o opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego), wprost (...)

Dowiedz się więcej

Opinia innego biegłego lub instytutu

Obok możliwości żądania uzupełnienia opinii biegłego ustawodawca wskazał również na możliwość żądania przez sąd dodatkowej opinii innego biegłego. Przypomnijmy, że w postępowaniu cywilnym, takie uprawnienie Sądu przewidziano  - w odniesieniu do biegłych sądowych oraz biegłych ad hoc (...)

Dowiedz się więcej

Uzupełnienie opinii przez biegłego sądowego.

W rozważaniach na temat „niepełnej opinii biegłego”, pojawiła się wzmianka na temat możliwości żądania uzupełnienia opinii przez biegłego. Warto zatem pochylić się nad tym kiedy – poza stwierdzeniem, że opinia jest niepełna – a także w jakim celu, Sąd zleci biegłemu uzupełnienie (...)

Dowiedz się więcej

Biegły opiniuje – nie rozstrzyga.

Dowód z opinii biegłego sądowego to jeden z najczęściej powoływanych środków dowodowych, nie tylko w postępowaniu cywilnym. Opinię biegłego na tle innych środków dowodowych wyróżnia fakt, iż jego przeprowadzenie pozwala na uzyskanie obiektywnej informacji w danej dziedzinie od eksperta, który (...)

Dowiedz się więcej

Niepełna opinia biegłego.

Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym może przyjąć postać opinii pisemnej lub ustnej (art. 278 §3kpc)[1]. Sąd zlecając wykonanie opinii wskazuje, jaką formę ma ona przybrać. Ze względów praktycznych, szczególnie jeśli materiał dowodowy jest obszerny, Sądy najczęściej (...)

Dowiedz się więcej