Postępowania sądowe w sprawach, których przedmiotem są kwestie z zakresu budownictwa należą do jednych z bardziej skomplikowanych i czasochłonnych procesów. Wiąże się to z objętością materiału dowodowego, co przedkłada się na czas procesu. Prawidłowe wnioskowanie (...)
Dowiedz się więcej
Obok możliwości żądania uzupełnienia opinii biegłego ustawodawca wskazał również na możliwość żądania przez sąd dodatkowej opinii innego biegłego. Przypomnijmy, że w postępowaniu cywilnym, takie uprawnienie Sądu przewidziano  - w (...)
Dowiedz się więcej