Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Instytutu IurisMed

Nasze Laboratorium wykonuje badania laboratoryjne w następujących obszarach:

1. Badanie polimorfizmu DNA materiału dowodowego

Badanie polega na wyodrębnieniu z analizowanej próbki, tj. ze śladu biologicznego, profilu genetycznego. Badanie wykonywane jest w zakresie 24 układów autosomalnych lub 27 układów chromosomu Y (męskiego DNA). W badaniu wykorzystujemy wszystkie markery STR stosowane zarówno w systemie amerykańskim (system CODIS) jak i w systemie europejskim (13 markerów DNA). Stosowane przez nas narzędzia i system pracy pozwala na uniwersalność wyników i przydatność przeprowadzonego badania w każdym z tych systemów.

Badanie może dotyczyć zarówno jednej próbki, jak i sprowadzać się do analizy porównawczej wielu próbek (śladów biologicznych). Celem analizy porównawczej jest potwierdzenie lub zaprzeczenie iż analizowane ślady biologiczne pochodzą od tej samej osoby.

2. Badanie w kierunku potwierdzenia obecności nasienia ludzkiego

Badanie immunochemiczne oparte na poszukiwaniu w materiale dowodowym ludzkiego antygenu PSA (Prostate Specific Antigen). Badanie to najczęściej jest łączone badaniem polimorfizmu DNA w analizowanym materiale biologicznym.

3. Badanie w kierunku potwierdzenia obecności krwi ludzkiej

Badanie immunochemiczne oparte na poszukiwaniu w materiale dowodowym ludzkiej hemoglobiny. Badanie to najczęściej jest łączone badaniem polimorfizmu DNA w analizowanym materiale biologicznym.

4. Badanie w kierunku poszukiwania śliny ludzkiej

Badanie immunochemiczne oparte na poszukiwaniu w materiale dowodowym amylazy ślinowej. Badanie to najczęściej jest łączone badaniem polimorfizmu DNA w analizowanym materiale biologicznym.

5. Badania na potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Analizując polimorfizm DNA z wykorzystaniem 24 markerów jesteśmy w stanie potwierdzić ojcostwo z prawdopodobieństwem 99,999 %. Wykluczenie ojcostwa jest możliwe ze 100% pewnością.

Wszystkie w/w badania wykonujemy na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości.

Kliknij i zapytaj o możliwość wydania opinii

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły