Najnowsze

Orzekanie o uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji wcześniejszego naruszenia funkcji danego narządu, bądź organu.


Orzekanie uszczerbku na zdrowiu w procesie cywilnym.

Jak (...)

Dowiedz się więcej

Dopuszczalność orzekania uszczerbku na zdrowiu w przypadku blizn na ciele z wykorzystaniem wykładni „per analogiam”.


W sprawach, w których osoby poszkodowane dochodzą roszczeń w związku z doznanymi obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia, dokonując oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu, biegli posiłkowo stosują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (...)

Dowiedz się więcej

Rozumienie kontradyktoryjności w kontekście możliwości dopuszczenia z urzędu dowodu z opinii medycznej w procesie cywilnym.


Zasada kontradyktoryjności (sporności) jest główną zasadą procesu cywilnego. Zakłada ona, że między przeciwstawnymi stronami procesu cywilnego toczy się spór i to na barkach tychże stron, ciąży odpowiedzialność za wskazanie faktów istotnych (...)

Dowiedz się więcej

Wykonanie opinii medycznej w ramach zabezpieczenia dowodu.


Instytucja zabezpieczenia dowodu uregulowana jest w art. 310 k.p.c. i następnych. Generalnie polega na przeprowadzeniu danego dowodu przed wszczęciem postępowania sądowego zawierającego określone żądanie strony powodowej wobec strony pozwanej.

Ogólną (...)

Dowiedz się więcej

Co powinniśmy wiedzieć o zgodzie pacjenta na proponowane leczenie.


Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy jest szczególną formą złożenia przez niego oświadczenia woli o określonej treści. Zgoda taka to również wyraz autonomii pacjenta w zakresie dysponowania dobrami osobistymi. Taki akt woli, ze swej istoty dotyczy wyłącznie samego pacjenta i nie odnosi się (...)

Dowiedz się więcej

Ciężar dowodu przy podważaniu testamentu w ramach postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.


Niezależnie od tego, czy w sprawie będziemy mieli do czynienia z testamentem sporządzonym w zwykłej formie pisemnej, czy też z testamentem sporządzonym w formie notarialnej, zawsze może pojawić się zarzut jego nieważności, prowadzący do podważenia testamentu. (...)

Dowiedz się więcej

Opinie medyczne różnych specjalistów na potrzeby jednego procesu cywilnego.


Opinie medyczne, jakich biegłych sądowych powołać w sprawie o zadośćuczynienie za szkodę związaną z uszkodzeniem ciała?

Odpowiedź na to pytanie, wbrew pozorom nie jest prosta. Zależy od tego z jakimi obrażeniami mamy do czynienia (...)

Dowiedz się więcej

Rola i znaczenie biegłego sądowego w procesie cywilnym


Wykonanie dowodu z opinii biegłego sądowego jest zlecane przez sąd rozpoznający sprawę, zgodnie z art. 278 kpc. Strony mogą się wypowiedzieć co do osób mogących w sprawie wydać opinię, jednakże ostateczna decyzja co do osoby biegłego należy do sądu. Ten dość specyficzny rodzaj zlecenia może (...)

Dowiedz się więcej

Opinia instytutu naukowo-badawczego w postępowaniu cywilnym


Kwestię opinii instytutu naukowo-badawczego reguluje art. 290 kpc. Jak się obecnie przyjmuje, nie jest to odrębny środek dowodowy, lecz odmiana dowodu z opinii biegłych

Jak słusznie wskazuje  prof.  dr hab. Tadeusz Ereciński (Ereciński, (...)

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej wiadomości

Badania naukowe

Czynniki wpływające na utrudnione gojenie się ran po plastyce przepukliny pachwinowej – doświadczenia własne


brzusznych i dotyczy zwłaszcza mężczyzn. Przyjmuje się, że w ciągu całego życia u 30% mężczyzn wystąpi przepuklina pachwinowa. W związku z powyższym, zabiegi operacyjne plastyki przepukliny pachwinowej są jednymi z częściej wykonywanych w chirurgii ogólnej. Stanowią one około (...)

Dowiedz się więcej

Parapareza spastyczna uwarunkowana mutacją BSCL2


Co-segregation of potentially benign variant of BSCL2 gene (rs145649423) with spastic paraplegia phenotype in Polish family Łukasz Kępczyński†1,2, Katarzyna Połatyńska3, Mariusz Stasiołek4, Małgorzata Zielińska4, Przemysław Bojczuk4, Karol Jastrzębski5, (...)

Dowiedz się więcej

Badania wysokoprzepustowe w niepełnosprawności intelektualnej


Projekt jest realizowane w współpracy z Zakładem Genetyki Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Charakterystyka, szczegóły i cel projektu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Dowiedz się więcej

Badania dotyczące wieku naturalnego początku menopauzy u nosicieli genu BRCA1/2


Age of natural menopause onset in BRCA1/2 carriers – systematic review and meta-analysis Łukasz Kępczyński†1,2, Katarzyna Połatyńska3, Jordan Sałamunia4, Tadeusz Kałużewski4, Andrzej Kużawczyk5, Agnieszka Gach1 1Department (...)

Dowiedz się więcej

Modyfikacja obrazu blizny świtałem różnej długości fali


stanie, w sposób punktowy, dokonać kontrolowanego unicestwienia części tkanek. Wywołane w ten sposób zmiany struktury skóry głęboko pod naskórkiem pozwalają na regenerację kolagenu i elastyny. Projekt ten jest realizowany z wykorzystaniem specjalistów z zakresu fizyki, optyki oraz medycyny.   Planowany (...)

Dowiedz się więcej

Możliwośći diagnostyczne czerniaka za pomocą autoluminescencji


Czerniak (melanoma malignum) – jest nowotworem złośliwym skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka. Wg statystyk stanowi od 5% do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Na świecie każdego roku rozpoznaje się ok. 130 000 przypadków, większość u osób rasy białej. Czerniak najczęściej (...)

Dowiedz się więcej

Badanie patomechanizmów przetok okołoodbytniczych – poszukiwanie nowych celów terapeutycznych


Instytut Naukowo-Badawczy Iurismed Independent Medical Examiners wspólnie z Zakładem Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Leczenia Ran i Organizacji Opieki uczestniczy w badaniu kierowanym przez dr n. med. Marcina Włodarczyka, dotyczącym analizy patomechanizmów (...)

Dowiedz się więcej

Leczenie nadpotliwości za pomocą sympatektomii piersiowej


Sympatektomia piersiowa jako metoda leczenia nadpotliwości pierwotnej dłoni  Thoracoscopic sympathectomy in treatment of primary palmar hyperhidrosis- own experience. dr n.med. Edyta Santorek-Strumiłło1, lek. Marcin Włodarczyk2 1 Klinika Chirurgii (...)

Dowiedz się więcej

Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po appendektomii


Gojenie się ran po appendoktomii stało się przedmiotem badań Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi pod kierownictwem dr hab. n. med. Sławomira Jabłońskiego oraz Instytutu Naukowo-Badawczego Iurismed Independent Medical Examiners. W rezultacie (...)

Dowiedz się więcej
Wszystkie badania naukowe

O nas

Nasz Instytut jest prywatną jednostką naukowo-badawczą z zakresu nauk medycznych. Działalność naszych członków w głównej mierze obejmuje prowadzone przez nas badania, także z udziałem wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz wydawanie opinii medycznych głównie dla potrzeb postępowań toczących się przed organami Wymiaru Sprawiedliwości. Naszą wiedzą i doświadczeniem staramy się służyć w celu rozwoju nauki, tak jej aspektów teoretycznych i praktycznych. W zakresie działalności opiniodawczej kierujemy się zasadami fachowości, bezstronności oraz szybkości działania, przekładając nierzadko złożone zagadnienia akademickie na realia konkretnych często bardzo złożonych stanów faktycznych.

Badania naukowe

Instytut Naukowo-Badawczy IurisMed prowadzi badania naukowe z zakresu medycyny.

Zobacz listę badań naukowcyh

Współpraca z instytucjami państwowymi

Nasz Instytut jest uznanym ośrodkiem opiniowania medycznego. Członkowie naszych zespołów opinijących wydali dziesiątki tysięcy opinii medycznych na zlecenie wielu instytucji państwowych, w szczególności sądów powszechnych. Opiniujemy w zakresie wielu specjalizacji medycznych.

Zobacz listę specjalizacji

Usługi komercyjne

Powołujemy także zespoły opiniujące do oceny bardzo złożonych przypadków medycznych, w tym w szczególności oceny błędów lekarskich.

Dowiedz sie więcej
CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529