Badanie patomechanizmów przetok okołoodbytniczych – poszukiwanie nowych celów terapeutycznych

Instytut Naukowo-Badawczy Iurismed Independent Medical Examiners wspólnie z Zakładem Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Leczenia Ran i
Organizacji Opieki uczestniczy w badaniu kierowanym przez dr n. med. Marcina Włodarczyka, dotyczącym analizy patomechanizmów leczenia przetok okołoodbytniczych i identyfikacji nowych molekularnych celów terapeutycznych.

Przetoka okołoodbytnicza to patologiczne połączenie kanału odbytu ze skórą
okolicy okołoodbytniczej. Jej obecność ma niekorzystny wpływ na jakość życia pacjentów. Dolegliwości związane z codziennymi czynnościami, takimi jak ból przy dłuższym pobycie w pozycji siedzącej są utrapieniem dla pacjentów.
Celem prowadzonych badań jest identyfikacja nowych szlaków zapalnych
odpowiedzialnych za powstanie przetoki okołoodbytniczej oraz poszukiwanie nowych celów terapeutycznych poprawiający wyniki leczenia pacjentów.

Status badania: w toku

Status publikacji: brak

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły