Opinie medyczne

Opinie medyczne często są niezbędne w przypadkach prawnych związanych z obrażeniami ciała, błędami medycznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym. Ekspertyzy medyczne stanowią bardzo ważny środek dowodowy przed sądem, a w formie prywatnych opinii medycznych wykorzystywane są przez strony jeszcze przed wszczęciem procesu.

Opinie medyczne w Naszym Instytucie wydawane są wg specjalizacji lekarskich

W chwili obecnej wykonujemy ekspertyzy medyczne z zakresu następujących specjalizacji:

 • chirurgia naczyniowa,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia ogólna dziecięca,
 • chirurgia plastyczna,
 • chirurgia szczękowa,
 • choroby wewnętrzne,
 • choroby zakaźne,
 • dermatologia,
 • endokrynologia,
 • fizjoterapia,
 • gastrologia,
 • genetyka,
 • ginekologia,
 • choroby wewnętrzne,
 • kardiologia,
 • logopedia,
 • medycyna estetyczna,
 • medycyna pracy,
 • neurochirurgia,
 • neurologia,
 • neurologia dziecięca,
 • neurotraumatologia,
 • okulistyka,
 • onkologia,
 • ortopedia traumatologia narządu ruchu (chirurg ortopeda),
 • ortopedia traumatologia dziecięca,
 • otolaryngologia,
 • pedagogika,
 • pediatria,
 • pielęgniarstwo,
 • protetyka,
 • psychiatria,
 • psychologia,
 • psychologia kliniczna,
 • pulmonologia,
 • rehabilitacja medyczna,
 • stomatologia,
 • toksykologia,
 • urologia;

Czym cechują się opinie medyczne Naszego Instytutu?

Nasze opinie są wynikiem profesjonalnej i wszechstronnej analizy udostępnionego materiału dowodowego. Nasi specjaliści nieustannie podnoszą swoje kwalifikację i pogłębiają wiedzę fachową.  Nierzadko łączą praktyczne wykonywanie swojego zawodu z pracą w charakterze wykładowców wiodących uczelni medycznych. Powyższe przekłada się na merytoryczną jakość opinii medycznych.

Po otrzymaniu zlecenia każdorazowo informujemy o kosztach zamawianej opinii. Wskazujemy również na naszą wizję formalnego kształtu ekspertyzy medycznej (kolegialna, indywidualna). Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, jesteśmy w stanie zbudować zespół interdyscyplinarny obejmujący specjalistów spoza w/w dziedzin.

Jaki jest koszt wydania prywatnej ekspertyzy medycznej?

Koszt wydania prywatnej opinii medycznej zależy od niezbędnego nakładu pracy oraz rodzaju i liczby specjalistów zaangażowanych do jej wydania. W dużym uproszczeniu można wskazać, że cena takiej opinii medycznej rośnie wraz z liczbą zaangażowanych specjalistów oraz obszernością zgromadzonej dokumentacji medycznej.

Jaki jest koszt wydania opinii medycznej na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości?

W przypadku opiniowania na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości, stosujemy stawki zgodne z ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  z dnia 24.04.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym lub karnym

Przy  braku akceptacji przedstawionej wyceny bezkosztowo zwracamy udostępnione materiały.

Kliknij i zapytaj o możliwość wydania opinii

Zapraszamy do współpracy. 

Zobacz także:

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły