Modyfikacja obrazu blizny świtałem różnej długości fali

Projekt badawczy ma na celu poprawę estetyki tkanki bliznowatej. Zakłada dobór odpowiedniej długości fali świetlnej, która działając na tkankę bliznowatą doprowadzi do poprawy efektu wizualnego. Projekt zakłada użycie światła niskiej mocy (Low-Level Light Therapy, LLLT), laseroterapię frakcyjną oraz Intensywne Światło Pulsowe (IPL). Poddanie tkanki skóry działaniu światła o odpowiedniej długości fali ma za zadanie uzyskanie efektu stymulacji do produkcji kolagenu i elastyny, co finalnie ma doprowadzić do poprawy estetyki.

Badane oddziaływanie obejmuje różne warstwy skóry, od struktur głęboko pod naskórkiem (stratum reticulare), po warstwy wierzchnie skóry (epidermis).

Intensywność oddziaływania zależy od umiejscowienia komórek na które jest kierowane. Promienie świetlne zarówno podrażniają tkankę skórną, ale także punktowo uszkadzają pojedyncze komórki w celu pobudzenia produkcji kolagenu i elastyny.

Projekt ten jest realizowany z wykorzystaniem specjalistów z zakresu fizyki, optyki oraz medycyny.

 

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły