Modyfikacja obrazu blizny świtałem różnej długości fali

stanie, w sposób punktowy, dokonać kontrolowanego unicestwienia części tkanek. Wywołane w ten sposób zmiany struktury skóry głęboko pod naskórkiem pozwalają na regenerację kolagenu i elastyny.

Projekt ten jest realizowany z wykorzystaniem specjalistów z zakresu fizyki, optyki oraz medycyny.

 

Planowany termin ukończenia projektu:  maj 2021 roku.

CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529