Badania wysokoprzepustowe w niepełnosprawności intelektualnej

Projekt jest realizowane w współpracy z Zakładem Genetyki Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Charakterystyka, szczegóły i cel projektu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529