Członkostwo

Członkowie Naszego Instytutu to doświadczeni specjaliści z zakresu nauk medycznych i szeroko pojętego zdrowia. Celem udziału w działaniach Instytutu jest chęć pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności, a także dzielenia się wiedzą przez jego członków.

Instytut umożliwia branie udziału w projektowanych oraz toczących się badaniach naukowych, a także projektowanie własnych badań.

Członkowie Instytutu uczestniczą także w zespołach opiniujących wydających opinie, głównie na potrzeby postępowań toczących się przed organami Wymiaru Sprawiedliwości.

Zobacz: Oferta współpracy dla lekarzy

Członkostwo w Instytucie może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w zależności od jego charakteru oraz zakresu działań podejmowanych przez członka.

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły