Członkowie Naszego Instytutu to doświadczeni specjaliści z zakresu nauk medycznych i szeroko pojętego zdrowia. Celem udziału w działaniach Instytutu jest chęć pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności, a także dzielenia się wiedzą przez jego członków.

Instytut umożliwia branie udziału w projektowanych oraz toczących się badaniach naukowych, a także projektowanie własnych badań.

Członkowie Instytutu uczestniczą także w zespołach opiniujących wydających opinie, głównie na potrzeby postępowań toczących się przed organami Wymiaru Sprawiedliwości.

Zobacz: Oferta współpracy dla lekarzy

Członkostwo w Instytucie może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w zależności od jego charakteru oraz zakresu działań podejmowanych przez członka.

CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529