Badanie patomechanizmów przetok okołoodbytniczych – poszukiwanie nowych celów terapeutycznych

Instytut Naukowo-Badawczy Iurismed Independent Medical Examiners wspólnie z Zakładem Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Leczenia Ran i
Organizacji Opieki uczestniczy w badaniu kierowanym przez dr n. med. Marcina Włodarczyka, dotyczącym analizy patomechanizmów leczenia przetok okołoodbytniczych i identyfikacji nowych molekularnych celów terapeutycznych.

Przetoka okołoodbytnicza to patologiczne połączenie kanału odbytu ze skórą
okolicy okołoodbytniczej. Jej obecność ma niekorzystny wpływ na jakość życia pacjentów. Dolegliwości związane z codziennymi czynnościami, takimi jak ból przy dłuższym pobycie w pozycji siedzącej są utrapieniem dla pacjentów.
Celem prowadzonych badań jest identyfikacja nowych szlaków zapalnych
odpowiedzialnych za powstanie przetoki okołoodbytniczej oraz poszukiwanie nowych celów terapeutycznych poprawiający wyniki leczenia pacjentów.

CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529