Niejednokrotnie, bezpośrednio po wizycie u biegłego, u pacjentów rodzą się pytania – dlaczego biegły nie wypowiedział się o stanie zdrowia, nic nie zalecił, nie wypisał choćby recepty, czy skierowania. Szczególnie w sytuacji, gdy w toku postępowania sądowego, (...)
Dowiedz się więcej
W ślad za Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, można wskazać, że jest to osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona - czyli (...)
Opublikowano: roku
Kategoria: Medycyna, Prawo

Dowiedz się więcej