Polityka prywatności

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z tej strony?

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookie lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach końcowych użytkowników, o ile pozwalają one na zidentyfikowanie Ciebie.

Jeśli korzystasz z możliwości rezerwacji online może dojść do przetwarzania następujących danych:

 • imię i nazwisko lub nawa firmy,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
 • NIP (w przypadku prośby o wystawienie faktury),
 • dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, jeśli zostaną nam przekazane.

Kto jest administratorem danych osobowych zbieranych na tej stronie?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, które należące do Ciebie dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i w jaki sposób, jest Instytutu Naukowo-Badawczy IurisMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „IurisMed” lub „Administrator”) z siedzibą w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 10a, (99-300), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000733529, NIP 7252057486, REGON: 101360967.

W jakim celu i na jakiej podstawie IurisMed przetwarza Twoje dane osobowe?

IurisMed przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalszej części Polityki prywatności RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa a zatem, aby należycie wykonać umowę podanie danych jest obowiązkowe. podstawa ta dotyczy danych niezbędnych do korzystania z usługi, a więc takich, które zbierane są m.in. przez niezbędne pliki cookie, a także formularze zamawiania usług.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest też prawnie uzasadniony interes IurisMed. Obejmuje on dane przetwarzane przez nas w celu ulepszania usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich i docieranie do nowych użytkowników. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes masz prawo wyrazić swój sprzeciw co do takiego przetwarzania.

Jeśli zdecydujesz się na podanie również innych danych osobowych, to wówczas uznaje się, że doszło do wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie możesz cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

Jakie masz uprawnienia wobec IurisMed w związku z przetwarzaniem danych?

Możesz żądać od IurisMed: (a) dostępu do danych, (b) ich sprostowania, (c) usunięcia, (d) przenoszenia, (e) a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz (f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, (g) a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Masz prawo (h) wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizację uprawnień wskazanych w lit. a-g realizuje się przez pisemny kontakt z Administratorem.

Wskazać należy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach można zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Odmowa może nastąpić jedynie po szczegółowej i wnikliwej analizie zgłoszonego żądania i tylko wówczas, gdy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi taka odmowa jest konieczna. Najczęściej spotkać z taką odmową możesz się wówczas, gdy np. żądasz zaprzestania przetwarzania danych, które Administrator ma obowiązek przetwarzać na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Komu IurisMed udostępnia Twoje dane osobowe?

Zasadniczo IurisMed nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których IurisMed posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania oferowanej przez nas usługi, np. podmiotom zapewniającym hosting tej strony, narzędzia analityczne lub wtyczki społecznościowe. Ponadto dane mogą być udostępniane firmie księgowej, bankom, operatorom pocztowym, kancelariom prawnym lub podatkowym, partnerom świadczący usługi techniczne (np. informatyczne), partnerom świadczącym usługi marketingowe, dostawcom płatności oraz instytucjom upoważnionym do otrzymania takich danych z mocy prawa.

Jak długo IurisMed przechowuje Twoje dane osobowe?

IurisMed przechowuje dane osobowe użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Poniżej wskazujemy przykładowe okresy przechowywania poszczególnych kategorii danych osobowych:

 • przez okres trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • 6 lat –  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • 6 lat – w odniesieniu do danych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przepisów prawa podatkowego,
 • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody (np. zgoda na otrzymywanie newslettera lub korespondencji marketingowej itp.),

Czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Niektórzy z naszych partnerów przetwarzających dane w naszym imieniu mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystając z ich usług dochodzi do przekazania danych poza w/w obszar. Dbamy jednak o to, aby przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbyło się zawsze z poszanowaniem zasad RODO i odbywało się zgodnie z prawem.

Czy Twoje dane są profilowane?

Administrator profiluje dane użytkowników tego serwisu internetowego i śledzi ruch na jego stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.

Administrator profiluje dane użytkowników tego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:

 • usługi Google Ads,
 • usługi Google Analytics,
 • usługi Meta Ads.

Profilowanie danych użytkowników następuje za pomocą następujących narzędzi: remarketingu i funkcji podobni odbiorcy.

Oba te narzędzia pozwalają skierować Administratorowi przekaz reklamowy do użytkowników, którzy już odwiedzili tę witrynę lub do użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony.

Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej Administratora, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową tę przeglądały. Na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników Administratora. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową Administratora, może być wysyłana reklama Administratora.

Administrator wykorzystuje narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na stronie internetowej Administratora. Dzięki temu Administrator może również przekazywać takim użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach, czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi użytkownik był wcześniej zainteresowany.

Reklamy Administratora są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google Ads. Podobnie reklamy wyświetlane są w usługach Meta Ads, głównie Facebooku.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez IurisMed?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na tej stronie albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez IurisMed, skontaktuj się proszę z nami pod adresem email: daneosobowe@iurismed.pl.

Czym są cookies?

Pliki nazywane „cookies” to małe pliki przechowywane w komputerze użytkownika. Mogą spełniać różne mniej lub bardziej złożone funkcje, często wspomagając wygodę korzystania z serwisu.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookie służą do obserwacji zachowań użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po serwisie. Pomagają także analizować ruch na stronie internetowej pod względem statystycznym. Pliki cookies, z których korzystamy nie gromadzą poufnych danych.

Pliki cookies używane są przez tę stronę w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej (cookies niezbędne),
 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej (cookies funkcjonalne),
 • obserwacji sposobu korzystania z naszych usług przez użytkowników oraz tworzenia statystyk  (cookies analityczne). Te cookies najczęściej pochodzą od naszych partnerów i służą analizie czasu spędzonego na stronie, sposobu korzystania ze strony, rejestrują odwiedzane podstrony oraz używane przyciski oraz linki.

Ponadto wykorzystujemy cookies podmiotów trzecich powiązanych z usługami zewnętrznymi, takimi jak wtyczka czatu oraz cookies marketingowe pozwalające na wyświetlanie użytkownikom reklam przez naszych partnerów takich jak Facebook lub Google. Oba rodzaje plików cookies mogą być przez użytkownika wyłączone.

Pliki cookies ponadto dzielą się na:

 • cookies sesji – są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony, działają tylko podczas przeglądania strony umożliwiając prawidłowe jej funkcjonowanie;
 • cookies trwałe – pozostają w komputerze użytkownika także po opuszczeniu strony. Pliki takie mogą zawierać informacje o ustawieniach witryny lub innych preferencjach korzystania ze strony, co w przyszłości może ułatwić użytkownikowi korzystanie ze strony. Pliki te przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu ich usunięcia lub przez czas określony w samym pliku;

Czy użytkownik może zablokować pliki cookies?

Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, dokonując zmian w jej ustawieniach. Zmiana ustawień przeglądarki ograniczająca korzystanie z plików cookies może spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony.

Można zrobić to w następujący sposób:

PrzeglądarkaLink z informacjąJak to zrobić?
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB&p=cpn_cookiesKliknij trzy kropki, które znajdują się w prawej, górnej części ekranu i otwórz “ustawienia”. W “ustawieniach” wybierz “prywatność i bezpieczeństwo” aby zarządzać Cookies.
Safarihttps://support.apple.com/pl-pl/HT201265Przejdź do “ustawień” i kliknij “bezpieczeństwo”. W tej sekcji znajdziesz opcje do zarządzania Cookies.
Microsoft Edgehttps://support.microsoft.com/pl-pl/search?query=enable%20cookies%20in%20edgeKliknij trzy kropki, które znajdują się w prawej, górnej części ekranu i otwórz “ustawienia”. W “ustawieniach” wybierz “prywatność, wyszukiwanie i usługi” aby zarządzać Cookies.
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/witryny-zglaszaja-ze-ciasteczka-sa-blokowaneKliknij w trzy paski, które znajdują się w prawej, górnej części ekranu i wybierz “Opcje”. Wejdź w “bezpieczeństwo i prywatność” w celu zarządzania Cookies.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem zastosowanie mają obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, a także ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności Administrator poinformuje na tej stronie stronie internetowej.

W serwisie mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żadnej sposób przez niego nadzorowane. Takie strony powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły