Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po appendektomii

Gojenie się ran po appendoktomii stało się przedmiotem badań Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi pod kierownictwem dr hab. n. med. Sławomira Jabłońskiego oraz Instytutu Naukowo-Badawczego Iurismed Independent Medical Examiners.

W rezultacie poswstała praca pod tytułem: „Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po appendoktomii”.

Po pierwsze, zauważyć należy, że ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest bardzo często chorobą wymagającą leczenia chirurgicznego.

Celem pracy było ustalenie czynników związanych z pacjentem (modyfikowalnych i niemodyfikowalnych) wpływającyhc na proces gojenia się rany pooperacyjnej po appendoktomii.

Na podstawie pracy wyciągneliśmy wnioski, że na proces gojenia się ran po appendoktomii negatywny wpływ mają czynniki modyfikowalne takie jak długość trwania objawów chorobowych, cukrzyca, nadwaga i otyłość, a także palenie tytoniu.

CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529